Стеван Самарџић Стеван Самарџић

 

Награда *Свитање*

Награда *Свитање*

Завичајни писци

Наше полице

Виртуелна библиотека Црне Горе

 


  О нама

Библиотека је смјештена у Дому културе, гдје располаже са преко 500м2 функционалног простора, солидном опремом и богатим књижним фондовима од преко 60.000 књига и око 7.000 јединица периодичних публикација и већим бројем јединица некњижне библиотечке грађе.

 

 

 

 

          

       Библиотека данас

 

  • богати фондови класичне књижевности
  • најновија издања домаће и стране књижевности
  • широк избор стручне литературе из свих области знања
  • већи број листова и часописа
  • богат фонд завичајне збирке
  • коришћење интернета и мултимедијалних издања
  • позајмице књига из других библиотека
  • књижевне вечери, трибине, изложбе књига...
  • креативне радионице за најмлађе кориснике

 

        

 

   Рад је организован по одјељењима:

 

            Одјељење за одрасле                                         Читаоница
            Дјечје одјељење са читаоницом                     Завичајно одјељење

   Свако од ових одјељења има физички одвојен простор, опрему и књижни фонд.

 


Latinica/Ћирилица

Прочитајте и Ви

 

 Линкови:

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Издавачка кућа ''Архипелаг''

Пљеваљска Гимназија

©  2008 - 2012       Народна библиотека "Стеван Самарџић"  -  Пљевља