Награда *Свитање*

Награда *Душан Грбовић*

Завичајни писци

Наше полице

Виртуелна библиотека Црне Горе

 

 

 

Завичајна збирка

 

Завичајни писци

 

Легати

 

Фонд књига породице Данице

Драгашевић

 

Издавачка дјелатност

 


 

 

 

Библиотека систематично ради на прикупљању, критичком одабирању, стручној обради и презентирању посебног дијела фонда који чини „Завичајну збирку“. Ова збирка обухвата листове, часописе, монографије, војне и историјске карте, фотографије, музикалије, каталоге изложби итд., дакле све оно што је по дефиницији библиотечки материјал а настало је на подручју Пљеваља или је тематски везано за ово подручје, дјела писаца који су рођењем или радом везани за овај крај или живе у њему... Ради заштите, овај материјал се искључиво користи у просторијама Библиотеке. Заинтересованим корисницима, прије свега онима који истражују пљеваљски крај (прошлост пљеваљског краја, етнографију, духовно наслеђе, еколошке проблеме и сл.) омогућен је увид у грађу која се чува у другим библиотекама, односно њено коришћење у овој библиотеци путем међубиблиотечке позајмице.

 

 

 

Latinica/Ћирилица

Прочитајте и Ви

 

 Линкови:

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Издавачка кућа ''Архипелаг''

Пљеваљска Гимназија

©  2008 - 2012    -   Народна библиотека "Стеван Самарџић"  -  Пљевља