Стеван Самарџић Стеван Самарџић

 

Награда *Свитање*

Завичајни писци

Наше полице

Виртуелна библиотека Црне Горе

 

 

Савјет ЈУ Народне библиотеке „Стеван Самарџић“ у Пљевљима, на предлог директора Библиотеке а на основу Чл. 7 Статута Библиотеке, на сједници одржаној дана 19.08.2010. год.

 

доноси

 

 

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ „СВИТАЊЕ“ ЗА ЛИТЕРАРНО СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ

 

 

Народна библиотека „Стеван Самарџић“ у Пљевљима установљује награду „Свитање“ за литерарно стваралаштво младих која носи назив по истоименом роману Милке Бајић Подерегин. Наградом се жели подстаћи стваралачко настојање младог нараштаја, као и љубав према књизи и читању код младе популације у пљеваљском крају. Овим се истовремено исказује посебна брига о дјелу Милке Бајић Подерегин као важном дијелу духовног наслеђа Пљеваља.

 

Члан 1.

 

Награда „Свитање“ додјељује се за најбољи литерарни рад младих стваралаца. Награда се додјељује за двије узрасне категорије стваралаца:
- млађи (дјечји) узраст (до 16 година)
- омладински узраст (до 25 година)

 

Члан 2.

 

Награда се додјељује у новчаном износу. Награђује се најбољи рад у свакој категорији. Уз новчану награду додјељује се диплома са потписом предсједника жирија и директора Библиотеке.

 

Члан 3.

 

Да би узели учешће на конкурсу кандидати треба да у току године доставе своје самосталне радове лично или на интернет адресу Библиотеке. Кандидати треба да буду чланови Библиотеке. Радови се достављају под шифром и закључно са 31. децембром текуће године.

 

Члан 4.

 

Радови који конкуришу за награду „Свитање“ не смију бити раније објављивани. Награђене радове Библиотека ће објавити у свом „Љетопису“.

 

Члан 5.

 

Награду „Свитање“ додјељује Жири чији критеријуми гарантују да ће награда бити додијељена најбољем у свакој од категорија. Жири има 3 члана које именује Савјет Библиотеке. Жири своје одлуке доноси после темељног разматрања пријављених радова најкасније до 15. априла текуће године.

 

Члан 6.

 

Жири из свог састава одерђује једног члана који ће на свечаном уручивању бити извјештач о награђеним радовима.

 

Члан 7.

 

Евиденцију о раду Жирија за награду „Свитање“ води административни радник Библиотеке.

 

 

Предсједник Савјета

 

Миленка Цица Чоловић

 

 

Прочитајте и Ви

 

 Линкови:

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Издавачка кућа ''Архипелаг''

Пљеваљска Гимназија

©  2008   -   Народна библиотека "Стеван Самарџић"  -  Пљевља