Награда *Свитање*

Награда *Свитање*

Завичајни писци

Наше полице

Виртуелна библиотека Црне Горе

 

 


Извјештај о раду за 2021. годину

 

Програм рада за 2022. годину

 

Извјештај о раду за 2020. годину

 

Програм рада за 2021. годину

 

Извјештај о раду за 2019. годину

 

Нови план интегритета 2020

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

 

Правилник Библиотеке о кућном реду

 

Програм рада за 2020. годину

 

Извјештај о раду за 2018. годину

 

Захтјев за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнина

 

Одлука о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору

 

Таблица симулације износа отпремнине

 

Јавни позив за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине

 

Програм рада за 2019. годину

 

Извјештај о раду за 2017. годину

 

Програм рада за 2018. годину

 

Извјештај о раду за 2016. годину

  

Одлука о организовању ЈУ Народна библиотека "Стеван Самарџић"

 

Одлука о измјенама и допунама Статута 12.5.2015.

 

Статут библиотеке

 

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 12.07.2016.

 

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 25.11.2015.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

 

Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе

 

Одлука о достављању обавезног примјерка штампане ствари

 

Правилник о награди "Свитање"

 

Правилник о награди "Душан Грбовић"

 

Програм рада за 2017. годину

 

Програм рада за 2016. годину

 

Извјештај о раду за 2015. годину

 

Извјештај о раду за 2014. годину

 

Програм рада за 2014. годину

 

Извјештај о раду за 2013. годину

 

Програм рада за 2013. годину

 

Извјештај о раду за 2012. годину

 

Програм рада за 2012. годину

 

Извјештај о раду за 2011. годину

 

Latinica/Ћирилица

Прочитајте и Ви

 

 Линкови:

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Сајт Општине Пљевља

Издавачка кућа ''Архипелаг''

Пљеваљска Гимназија

©  2008 - 2011     Народна библиотека "Стеван Самарџић"  -  Пљевља