Награда *Свитање*

Виртуелна библиотека Црне Горе

Сајт Општине Пљевља

 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Миодраг
други облик имена: ЗЛОДОЛАЦ, Мишо (Пљевља, 1922 - Београд, 1997)

 

 

Пјесник, новинар и публициста. Објављивао пјесме у многим листовима и часописима. Објавио књигу поезије „Разговор са Злодолом“ (1983). Збирку пјесама под насловом „Трагови постојања“ објавили су његови пријатељи из Београда (б. г.)

 

 

 

 

Завичајни писци

Наше полице

Пљеваљска Гимназија

©  2008   -   Народна библиотека "Стеван Самарџић"  -  Пљевља