Награда *Свитање*

Виртуелна библиотека Црне Горе

Сајт Општине Пљевља

 

ОСТОЈИЋ, Ђорђије
(Врела, Жабљак, 1934)

 

 

Објавио је више стручних и научних радова у просвјетним листовима и часописима. Дао је велики прилог истраживањима Дробњака и о томе објавио књиге: „Туристичке функције националног парка Дурмитор“ (1983), „Народне здравице из Дробњака и Потарског краја“ (1994), „Дробњак: народни живот и обичаји“ (1996), „Остојићи у историји, легенди и предању“ (1998), „С Пирлитора преко Дурмитора“ (1999), „Монографија села Врела под Дурмитором“ (2002), „Топонимија Дробњака“ (2003), „Дробњак, племенски живот и традиције“ (2004), „Монографија Основне школе у Врелима под Дурмитором“ (2004), „Наздрављач кроз Дробњак“ (2005), „Традиционална Дробњачка свадба“ (2006), „Монографија језерских школа“ (2007), „Тужбалице из моје околине“ (2008), „Из Дробњачке говорне прошлости“ (2011), „Хидронимија Дробњака“ (2013), „Микротопоними од села до села под Дурмитором“ (2014) и „Никола Бојовић“ (2014). Носилац је плакете Јован Цвијић и највећег одличја „Октоих“.

 

 

 

 

Завичајни писци

Наше полице

Пљеваљска Гимназија

©  2008   -   Народна библиотека "Стеван Самарџић"  -  Пљевља